×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi memo

Sarajevo, 16.09.2020. godine

Elektronskim i pisanim medijima

Desk

 

Saopćenje za javnost

Grad Sarajevo podržao izradu XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika

 

VP5A1090.JPG

 

Rebalansom Budžeta Grada Sarajevo za 2020. godinu, amandmanom gradskog vijećnika Almedina Miladina, kojeg je prihvatio Gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka i Gradsko Vijeće Grada Sarajevo planirana je podrška izradi XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika u iznosu od 10.000 KM.

 

VP5A1106.JPG

 

Enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika autorsko je djelo prof.dr. Dževada Jahića i njegovih leksikografskih saradnika, a provodi se kroz institucionalni okvir Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Radi se o kapitalnom leksikografskom poduhvatu koji se provodi već 20 godina, a koji bi se u konačnici trebao sastojati od najmanje XVI tomova. Za izradu, tehničku obradu i štampu jednog toma neophodno je cca. 76.000 KM.

 

Danas je u Vijećnici Grada Sarajevo parafiran ugovor o implementaciji 10.000 KM na ime sufinansiranja izrade XI toma Rječnika koji je u ime Grada Sarajevo parafirao gradonačelnik Grada Sarajevo gosp. Abdulah Skaka, a u ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca generalni sekretar Vijeća gosp. Emir Zlatar, uz prisustvo autora Rječnika akademika Dževada Jahića.

 

VP5A1104.JPG

 

Gradonačelnik Skaka izrazio je čestitke autoru Rječnika akademiku Jahiću i izrazio uvjerenje da će se i drugi nivoi vlasti od općinskog do državnog, uključiti u sufinansiranje ovog kapitalnog projekta od nacionalnog značaja.

Akademik Dževad Jahić zahvalio se Gradonačelniku Abdulahu Skaki na podršci, kao i Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca putem kojeg se provodi institucionalno prikupljanje sredstava neophodnih za realizaciju XI I XII toma Rječnika.

 

U prethodnom periodu odštampano je IX tomova enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, u završnoj je fazi izrada X toma, a današnjim parafiranjem ugovora zvanično otpočinje i izrada XI toma.

 

Ured za odnose s javnošću