Print

URED_ZA_KOORDINACIJU_MEMORANDUM.jpg

Sarajevo, 3.9.2020. godine

 

Saopćenje za javnost

Zahtjevamo hitnu reakciju policijskih i pravosudnih organa Crne Gore povodom napada i prijetnji upućenim Bošnjacima u Pljevljima

 

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u čijem su sastavu bošnjačka vijeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, te predstavnici KZV Kosova, zahtjeva brzu, efikasnu i profesionalnu istragu policijskih i pravosudnih organa Crne Gore protiv lica koja su fizički napadala Bošnjake i vršila prijetnje i provokacije u Pljevljima i drugim gradovima Sandžaka u prethodnim danima.

 

zajednička_slika_ureda_i_odbora.JPG

 

Posebno zabrinjavaju poruke koje su nacional-fašisti uputili muslimanima i Bošnjacima napadom na objekte Islamske zajednice u Pljevljima čije su prostorije osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima i porukom “Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica”. Izražavamo jasan stav i opredjeljenje da Bošnjaci nikada i nikome neće dozvoliti ponavljanje genocida nad Bošnjacima.

 

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća pažljivo će pratiti situciju ne samo u Pljevljima već diljem Crne Gore, a posebno mjere i aktivnosti koji se tiču istrage i rezultata istrage i sudskih postupaka za koje očekujemo da će se desiti u narednom periodu.

 

Očekujemo od vjerskih i političkih organizacija i institucija srpske provenijencije u Crnoj Gori da se jasno javno ograde od poruka kojima se poziva na genocid nad Bošnjacima u Crnoj Gori, kao i od napada na Bošnjake, njihovu imovinu i muslimanske vjerske objekte.

 

Ured daje punu podršku onim političkim i vjerskim organizacijama u Crnoj Gori koje se zalažu i bore za ravnopravnost svih građana, pa tako i svih naroda, Crne Gore.

 

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća stavlja se na raspolaganje Bošnjačkom vijeću u Crnoj Gori za svaku vrstu podrške i pomoći za koju BVuCG procijeni da je potrebna.

 

prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik VKBI BIH, predsjedavajući Ureda

dr. Jasmina Curić, predsjednica BNV u Srbiji

Dževad Hot, predsjednik BNV Sjeverne Makedonije

Kadro Kulašin, predsjednik Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća Hrvatske

Ejup Nurković, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori