×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi memo

 

Sarajevo, 18.08.2020. godine

Elektronskim i pisanim medijima

Desk

 

Saopćenje za javnost

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dezavuiše javnost

 

Stavovi koje je iznio ambasador SAD u BIH Nj.E. Eric Nelson o neophodnosti reformi Ustava Bosne i Hercegovine, u kontekstu procesa približavanja i uključivanja Bosne i Hercegovine u euro-atlanske saveze (EU i NATO) su potpuno jasne i utemeljene. Svima je jasno da će Bosna i Hercegovina temeljito morati mijenjati svoj Ustav na putu pridruživanja u Evropsku uniju. Jasno je iskazana i politička volja svih političkih stranaka koje su zastupljene u parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine o putu BiH u EU. Dodikov SNSD je također javno parafirao politički stav da BiH treba biti dijelom EU. Prema tome ambassador Nelson samo je izrazio podršku tim procesima države koju predstavlja, a koje su bh političari javno iskazali.

slika4.jpg

 

Ono što je teško razumjeti jeste današnji javno izneseni stav člana Predsjedništva BIH Milorada Dodika da: “..ako želite mijenjati Ustav prije toga je potreban sporazum i ugovor između dva entiteta, pa tek onda da to ide u parlament... Nisu tačna tumačenja da je u tom smislu potrebna dvotrećinska većina u parlamentu..“

Ovakva izjava člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je sramotna, besmislena i bespotrebna. Elementarna stvar koju član Predsjedništva BIH treba i mora znati jesu odredbe Ustava Bosne i Hercegovine.

Članom X tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine jasno je preciziran i propisan način izmjene Ustava BIH: „Ovaj Ustav može biti mijenjan i dopunjavan odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu.“ Dakle, nikakva entiteska saglasnost o izmjenama Ustava BIH nije potrebna niti propisana Ustavom BIH.

Dodik, iz njemu jasnih razloga ili ne znanja (što bi bilo poražavajuće za funkciju koju obavlja), poistovjećuje pitanja izmjena i/ili dopuna Ustava BIH i pitanja nadležnosti države i entiteta.

Ostaje nejasno zbog čega Milorad Dodik na ovako krupnim pitanjima, koja su posve jasna, dezavuiše bosanskohercegovačku javnost i bruka instituciju Predsjedništva Bosne i Hercegovine i samoga sebe.

 

Ured za odnose s javnošću