Print

 

Bajramsko druženje u prostorijama VKBI

 

       U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca treći dan Bajrama 26.maja 2020. godine upriličeno je bajramsko druženje, kojem su zbog pandemije i ograničenja kriznih štabova prisustvovali članovi Upravnog odbora i predsjedavajući Savjeta VKBI. Susret je upriličen da bi se održao kontinuitet tradicije bajramskih susreta u VKBI koji traje godtovo tri decenije.

 

bajramski susret 2020 korona.JPG

 

Na susretu je razgovarano o aktuelnoj situaciji u VKBI posebno sa aspekta da još uvijek nije bilo nikakve finansijske podrške za rad i projekte VKBI od bilo kojeg nivoa vlasti od početka 2020. godine do danas. Posebno zabrinjava činjenica da se niti jedan nivo vlasti, izuzev vlade USK, nije očitovao o zahtjevu VKBI o finansijskoj podršci izrade XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića.

 

Razgovaralo se i o aferama koje potresaju naše društvo, a koje su prouzrokovane nelogičnim javnim nabavkama medicinske opreme tokom pandemije (respiratori, testovi, pokretna bolnica i dr.). Zajednički je konstatovano da nažalost niti jedan nivo vlasti nije uzeo u razmatranje javni apel koji je VKBI uputio 01.04.2020. godine, kojim se predlagalo konsultiranje struke u vremenu proglašenja stanja nesreće u državi. Upravo zbog izostanka konsultacija sa stručnjacima dogodile su se afere koje će dodatno usložniti već kompleksnu društveno-političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Posebno zabrinjavaju izjave zvaničnika o mogućem odgađanju lokalnih izbora 2020. godine, što je stanovišta VKBI apsolutno neprihvatljivo. 

 

Konstatirano je da su građani Bosne i Hercegovine pokazali visok nivo svijesti tokom pandemije, i time istinski očitali lekciju predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Obzirom da se očekuje ukidanje stanje nesreće u BiH i FBIH, usaglašeno je da se predsjedniku VKBI predloži zakazivanje Skupštine VKBI, koja je bila otkazana zbog pandemije, čim se ukine stanje nesreće od strane nadležnih organa.