Aktuelni projekti

10 Septembra, 2021

Svečane Akademije VKBI

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca osnovano je, tada kao Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, 22. decembra 1992. godine u opkoljenom Sarajevu. Svake godine 22. decembar kao dan osnivanja […]
9 Septembra, 2021

Izrada višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora ak.prof.dr. Dževada Jahića

Enciklopedijski višetomni Rječnik bosanskog jezika, autora prof.dr Dževada Jahića (po procjeni autora biće XVIII tomova), najveći je naučno-istraživački leksikografski i kulturološki poduhvat o bosanskom jeziku u […]
9 Septembra, 2021

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća utemeljen je Protokolom o saradnji i međusobnom razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća koji je parafiran koncem decembra 2017. godine a koji se […]
7 Septembra, 2021

Principi za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine

Buy now