Organi i tijela

5 Aprila, 2021

SKUPŠTINA VIJEĆA

  SKUPŠTINA VIJEĆA   Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca  je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Vijeće  ima svojstvo pravnog lica, koje je steklo danom upisa u Registar […]
9 Aprila, 2021

PREDSJEDNIK VIJEĆA

e-mail: nedzad.mulabegovic@hotmail.com Aktuelni predsjednik Vijeća ja prof.dr. Nedžad Mulabegović. Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština Vijeća, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora. Predsjednik za […]
10 Aprila, 2021

GENERALNI SEKRETAR

E-mail: emirmzlatar@gmail.com Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar. Generalnog sekretara bira Skupština Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća, a razrješava ga Skupština Vijeća na prijedlog […]
12 Aprila, 2021

UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR Aktuelni saziv Upravnog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: 1.           Prof. dr. Hasnija Tuna-Muratagić, predsjednica Upravnog odbora e-mail:hasnijamuratagictuna@lice.com 2.    […]
13 Aprila, 2021

NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR Aktuelni saziv Nadzornog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: 1. Doc.dr. Džemal Najetović, predsjednik e-mail: dzemalnajetovic@hotmail.com 2. Mr.sci Edin Kazazić, član e-mail: uskoro […]
14 Aprila, 2021

SUD ČASTI

SUD ČASTI Aktuelni saziv Suda časti za mandatni period 2020 -2023. godine čine: 1.            mr.sci. Avdo Hebib, predsjednik 2.            Prof.dr. Ismet Dizdarević, član e-mail: ismet000@bih.net.ba 3.            […]
14 Aprila, 2021

REGIONALNI ODBORI

REGIONALNI ODBORI U periodu 2015/16 godine uspostavljena su dva regionalna odbora Vijeća: Regionalni odbor VKBI Srednje podrinje Podružnica VKBI Grada Mostara sa ovlaštenjima Regionalnog odbora VKBI […]
17 Aprila, 2021

SAVJETI VKBI

  SAVJETI VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA Savjet Vijeća za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja: Trnka Kasim, predsjedavajući Balić Hasan Bičakčić Edhem Burina Elmida Cikotić Selmo Halilović […]
Buy now