Dokumenti

6 Septembra, 2021

Principi za promjene Ustava BiH

Promjene najvišeg pravnog akta jedne države – Ustava, predstavlja najkompleksniji društveno politički poduhvat. U BIH je ovaj proces još komplikovaniji jer je sastavni dio našeg ustavno […]
28 Februara, 2019

P R A V I L A o savjetima Vijeća

Na osnovu člana 86. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Vijeća na sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donijela je   P R A […]
28 Februara, 2019

PLAN I PROGRAM RADA Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za period 2019-2021.  godine

Na osnovu člana 34. Statuta, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Udruženja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na sjednici održanoj 27.02.2019.  godine, donijela je   PLAN I PROGRAM […]
27 Septembra, 2018

Poslovnik o radu Skupštine VKBI

Na osnovu čl. 32., 41. i 42. Statuta Udruženja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, po prijedlogu Upravnog odbora, Skupština Vijeća na redovnoj sjednici održanoj 20.09.2018. godine, donijela […]
25 Aprila, 2018

POSLOVNIK O RADU Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća

Na osnovu tačke V Protokola o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća od 23.12.2017. godine, tačke III Odluke o uspostavljanju i imenovanju Ureda za koordinaciju […]
4 Februara, 2018

Deklaracija NGO

Čvrsto opredijeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regiona; Svjedočeći da je Država Bosna i Hercegovina suverena, nedjeljiva i cjelovita država, […]
Buy now