Organi i tijela

17 Aprila, 2021

SAVJETI VKBI

  SAVJETI VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA Savjet Vijeća za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja: Trnka Kasim, predsjedavajući Balić Hasan Bičakčić Edhem Burina Elmida Cikotić Selmo Halilović […]
14 Aprila, 2021

REGIONALNI ODBORI – PODRUŽNICE VKBI

Upravni odbor Vijeća uspostavio je slijedeće regionalne odbore – podružnice: Regionalni odbor VKBI Srednje podrinje (Zvornik)RO VKBI Srednje podrinje obuhvata teritorije općina Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac, […]
14 Aprila, 2021

SUD ČASTI

Aktuelni saziv Suda časti za mandatni period 2020 -2023. godine čine: mr.sci. Avdo Hebib, predsjednik prof.dr. Ismet Dizdarević, član e-mail: ismet000@bih.net.ba advokat Azra Smajović, član e-mail:
13 Aprila, 2021

NADZORNI ODBOR

Aktuelni saziv Nadzornog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: prof.dr. Džemal Najetović, predsjednik e-mail: dzemalnajetovic@hotmail.com mr.sci Edin Kazazić, član e-mail: kazazic.edin@gmail.com Osman Mujanović, dipl.ecc., član […]
12 Aprila, 2021

UPRAVNI ODBOR

Aktuelni saziv Upravnog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: ak. prof. dr. Hasnija Tuna-Muratagić predsjednica Upravnog odbora e-mail:hasnijamuratagictuna@lice.com prof.dr. Hilmo Neimarlija zamjenik predsjednice Upravnog odbora […]
10 Aprila, 2021

GENERALNI SEKRETAR

Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar. (e-mail: emirmzlatar@gmail.com) Generalnog sekretara bira Skupština Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća, a razrješava ga Skupština Vijeća na prijedlog […]
Buy now